INŠTRUKCIJE SLOVENŠČINE

Kakovostno in po ugodnih cenah inštruiramo slovenščino za osnovne in srednje šole, pa tudi za odrasle, predvsem tujce, ki so že obiskovali kak tečaj slovenščine kot tuj jezik in se pripravljajo na opravljanje izpita iz znanja slovenščine.

Naše inštruiranje je individualizirano, se pravi, da se posvetimo posamezniku in na podlagi njegovega predznanja, sposobnosti prilagodimo hitrost in vsebino.