LEKTORIRANJE

Ugodno in strokovno lektoriramo vse vrste besedil. Poskrbimo, da je besedilo, ki ga lektoriramo, slovnično in pravopisno pravilno ter slogovno, besedilno vrstno in terminološko ustrezno. Po želji ga tudi ustrezno oblikujemo.