TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Vse tečaje izvajamo v manjši skupini (največ 5 udeležencev) ali individualno.


Tečaj za albansko govoreče

Namenjen je govorcem albanščine, ki so začetniki brez predznanja ali z minimalnim znanjem slovenščine in se želijo začeti učiti slovenščino za vsakdanje osnovno sporazumevanje ali se pripraviti za opravljanje izpita iz znanja slovenščine.


Tečaj vsakdanjega sporazumevanja

Namenjen je odraslim brez predznanja ali z minimalnim znanjem slovenščine in se želijo učiti slovenščino za vsakdanje sporazumevanje.


Priprava na izpit iz znanja slovenščine

Namenjena je odraslim brez predznanja ali z minimalnim znanjem, ki želijo pridobiti znanje za opravljanje izpita iz znanja slovenščine.