TEČAJI RUSKEGA JEZIKA

Vse tečaje izvajamo v manjši skupini (največ 5 udeležencev) ali individualno.


Intenzivni tečaj za poslovneže (80-urni)

Za poslovneže, ki se začnejo učiti ruščine ali želijo z učenjem nadaljevati. Tečaj je namenjen aktivnemu obvladovanju veščin ustnega govora v okviru poslovne in splošne jezikovne komunikacije. Dolžino prilagodimo glede na potrebe in možno predznanje udeležencev.


Tečaj za starejše (40- , 80-, 120-urni)

Namenjen je vsem po srcu mladim, ki so sklenili, da se življenje z upokojitvijo ne konča, ampak odpira nova vrata, nove možnosti, nudi možnost za nova znanja ali za osvežitev nekoč že znanega; lahko je tudi priprava za potovanje v zibelko evropske civilizacije.


Tečaj za predšolske in šolske otroke (40-, 60-urni)

Otroci so za učenje jezikov zelo nadarjeni, njihov sproščen odnos do usvajanja novih znanj jim omogoča, da se hitreje in lažje naučijo novega jezika. Predšolski otroci se jezika učijo predvsem skozi igro, zgodbe in pesmi, šolski tečaj pa je začetni tečaj (A1 stopnja) jezika, prilagojen za mlade.